Podporujeme

Naša spoločnosť je hlavným partnerom Slovenského paraolympijskeho výboru.