Revízie plynových zariadení

 
Naša spoločnosť vám ponúka nasledovné služby v oblasti plynových zariadení: odborné prehliadky a skúšky(revízie) plynových zariadení , vypracovanie projektovej dokumentácie.
 
Odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení v rozsahu:
Af - znižovanie tlaku plynu 
Ag1 - rozvod plynov 
Ag2 - plynovody z nekovových materiálov 
Ag3 - acetylénovody 
Ah - spotrebu plynov spaľovaním 
Bf - znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa 
Bg1 - rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane 
Bg2 - prípojky z nekovových materiálov 
Bg3 - rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,005 MPa 
Bh1 - spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 0,5 MW 
Bh2 - spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 50 kW
 
Odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových zariadení v rozsahu:
Aa4 - kotly parné a kvapalinové IV. trieda 
Ab1 - tlakové nádoby stabilné IV. trieda 
Ab2 - tlakové nádoby stabilné III. trieda 
Ba1 - kotly parné a kvapalinové V. trieda 
Bb1 - tlakové nádoby stabilné II. trieda 
Bb2 - tlakové nádoby stabilné I. trieda 
Bd1 - potrubné vedenia, v ktorých pracovnou látkou je vodná para alebo horúca voda I. trieda 
Bd2 - potrubné vedenia, v ktorých pracovnou látkou je vzduch II. trieda 
Bezpečnostné zariadenia: Be1 - zabraňujúce prekročeniu najvyššieho pretlaku
 
Školenia :
Obsluhy plynových zariadení do 100kW 
Obsluhy tlakových nádob 
Pracovníkov na montážne práce PZ
 
Spracovanie dokumentácie :
Revízne knihy plynových zariadení 
Prevádzkové predpisy 
Vypracovanie Harmonogramu VTZ
Vypracovanie prevádzkového denníka