Revízie regálov

Ponúkame Vám vykonanie revízie regálov podľa nariadenia vlády č.392/2006 Z.z o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov.
 
Toto nariadenie stanovuje zamestnávateľovi pravidelné kontroly pracovných prostriedkov oprávnenou osobou.
 
Súvisiace technické normy:
 
STN 26 9030 – SKLADOVANIE – zásady bezpečnej manipulácie
STN 26 9550 – Stavebnicové priehradové regály (parametre, technické požiadavky)
STN 26 9630 – Manipulačná jednotka a regálová bunka (nadväznosť obrysových rozmerov)
STN 26 9631 – Manipulačná jednotka a regálová bunka (nadväznosť rozmeru stykových plôch)
STN 73 2601 – Zhotovenie oceľových konštrukcií
STN 73 2611 – Úchylky rozmerov a tvaru oceľových konštrukcií
 
V rámci revízie regálov sa vykonáva kontrola nosnej konštrukcie a kontrola spôsobu užívania regálov: 
 
Kontrola nosnej konštrukcie zahŕňa overenie: 
- kotevných skrutiek, ich polohy, utiahnutia, kontaktu s podlahou a iného prípadného porušenia,
- spojovacích prvkov a ich funkčnosti,
- zvarov – vizuálne,
- pretvorenia stĺpov (vybočenie lokálne, vybočenie nosných rámov),
- rozsiahlych alebo nadmerných pretvorení nosníkov regálov,
- funkčnosti stužidiel a ich rozmiestnenia podľa dokumentácie,
- stavu podlahy, do ktorej je regál ukotvený a vplyvu prípadného porušenia podlahy na užívanie regálov,
- korózie a inej deteriorácie, ktorá môže nepriaznivo ovplyvniť nosnosť regálov.
- kontrola stavu regálových stojín
- kontrola stavu nosných častí
- kontrola stavu valčekových a vodiacich líšt
- kontrola stavu šikmého a vodorovného zavetrovania regálových stojín
- kontrola stavu vodiacich líšt (na podlahe skladu)
- kontrola ochranných prvkov regálových stĺpcov
- námatková kontrola skrutkových spojov
- námatková kontrola zvislosti stĺpcov
 
 
Kontrola užívania regálov zahŕňa overenie:
- označenia nosnosti,
- kontrolných prostriedkov (označenie rohov stĺpov),
- preťaženia regálov alebo skladovania nevhodného tovaru/materiálu/,
- správnosti ukladania a typu paliet pre daný typ regálu,
- porušenie samotných paliet,
- voľného pohybu okolo regálov, osvetlenia a starostlivosti.