Revízie zdvíhacích zariadení

Spoločnosť REVIT-NITRA s.r.o. ponúka svoje služby a odbornú pomoc v týchto oblastiach odborných prehliadok a odborných skúšok zdvíhacích zariadení v zmysle vyhl. 508/2009 Z.z.:

Aa - žeriav a zdvíhadlo s motorovým pohonom, napríklad elektrickým, hydraulickým, s nosnosťou nad 1 000 kg a žeriav a zdvíhadlo s ľudským pohonom nad 5 000 kg vrátane trvalej dráhy žeriavu a dočasnej dráhy žeriavu výložníkového typu: Vežové žeriavy, Mostové žeriavy, Portálové žeriavy, Konzolové žeriavy, Mobilné žeriavy na automobilovom podvozku, Nakladací žeriav ( Hydraulická ruka), Trvalé žeriavové dráhy

Ab - pohyblivé pracovné plošiny s motorovým pohonom a výškou zdvihu nad 1,5 m

Ad -  stavebný výťah, ktorými sa dopravujú aj osoby

Ae - regálový zakladač so stanovišťom obsluhy na zakladači a jeho presuvňa

Ba - žeriav a zdvíhadlo s motorovým pohonom s nosnosťou do 1 000 kg vrátane a s ľudským pohonom s nosnosťou od 1 000 kg do 5 000 kg a vrátok s motorovým pohonom určený na zdvíhanie bremien

Bb - zdvíhacie ústrojenstvo dopravného vozíka a nakladača s motorovým pohonom určené na zdvíhanie a prepravu bremena pomocou prostriedku na viazanie, zavesenie alebo uchopenie

Bc - prídavné zdvíhacie príslušenstvo na zavesenie alebo na uchopenie bremena, ktoré nie je trvalou súčasťou technického zariadenia zdvíhacieho skupiny Aa skupiny B, a to zariadenie na zavesenie alebo uchopenie bremena, napríklad magnet, traverza, prísavkové zariadenie, kliešte, drapák, okrem prostriedkov uvedených v skupine C písm. a),

Be - Nákladný stavebný výťah bez prístupu osôb na nosnú plošinu, zdvíhacie rampy

Bf - zvislé posuvné brány s motorovým pohonom a výškou zdvihu nad 2,7 m

Ca - prostriedok na viazanie a zavesenia bremena, ktoré nie je trvalou súčasťou zdvíhacieho zariadenia napr: oceľové lano, reťaz, zdvíhací textilný pás, kruhová textilná slučka, hák, strmeň

V prípade, že potrebujete vykonať na vašom zdvíhacom zariadení revíziu neváhajte nás kontaktovať.