Oprávnenia a ponukové listy

  • DomovOprávnenia a ponukové listy
Oprávnenia

Dokumenty spoločnosti a naše oprávnenia

01

Výpis z obchodného registra

Prezrite si PDF

02

Oprávnenie na odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení

Prezrite si PDF

03

Oprávnenie na odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení

Prezrite si PDF

04

Oprávnenie na odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových zariadení

Prezrite si PDF

05

Oprávnenie na odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení

Prezrite si PDF

06

Oprávnenie na vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby

Prezrite si PDF

07

Oprávnenie na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce

Prezrite si PDF

08

Naša spoločnosť je zapísaná v zozname hospodárskych subjektov Úradu pre verejné obstarávanie

Prezrite si PDF

Ponukové listy

Služby

Ponúkame komplexné revízie zariadení

Naša spoločnosť vám už 30 rokov ponúka komplexné poradenstvo v oblasti vyhradených technických zariadení, a to výkonom odborných prehliadok/skúšok (revízií) vyhradených elektrických, plynových, tlakových a zdvíhacích zariadení.