Revízie regálov

 • Domov Revízie regálov

Revízie regálov podľa nariadenia vlády č.392/2006 Z.z o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov

Toto nariadenie stanovuje zamestnávateľovi pravidelné kontroly pracovných prostriedkov oprávnenou osobou.
Súvisiace technické normy
 • STN 26 9030 – SKLADOVANIE – zásady bezpečnej manipulácie
 • STN 26 9550 – Stavebnicové priehradové regály (parametre, technické požiadavky)
 • STN 26 9630 – Manipulačná jednotka a regálová bunka (nadväznosť obrysových rozmerov)
 • STN 26 9631 – Manipulačná jednotka a regálová bunka (nadväznosť rozmeru stykových plôch)
 • STN 73 2601 – Zhotovenie oceľových konštrukcií
 • STN 73 2611 – Úchylky rozmerov a tvaru oceľových konštrukcií
V rámci revízie regálov sa vykonáva kontrola nosnej konštrukcie a kontrola spôsobu užívania regálov
Kontrola nosnej konštrukcie zahŕňa overenie
 • kotevných skrutiek, ich polohy, utiahnutia, kontaktu s podlahou a iného prípadného porušenia
 • spojovacích prvkov a ich funkčnosti
 • zvarov – vizuálne
 • pretvorenia stĺpov (vybočenie lokálne, vybočenie nosných rámov)
 • rozsiahlych alebo nadmerných pretvorení nosníkov regálov
 • funkčnosti stužidiel a ich rozmiestnenia podľa dokumentácie
 • stavu podlahy, do ktorej je regál ukotvený a vplyvu prípadného porušenia podlahy na užívanie regálov
 • korózie a inej deteriorácie, ktorá môže nepriaznivo ovplyvniť nosnosť regálov
 • kontrola stavu regálových stojín
 • kontrola stavu nosných častí
 • kontrola stavu valčekových a vodiacich líšt
 • kontrola stavu šikmého a vodorovného zavetrovania regálových stojín
 • kontrola stavu vodiacich líšt (na podlahe skladu)
 • kontrola ochranných prvkov regálových stĺpcov
 • námatková kontrola skrutkových spojov
 • námatková kontrola zvislosti stĺpcov
Kontrola užívania regálov zahŕňa overenie
 • označenia nosnosti
 • kontrolných prostriedkov (označenie rohov stĺpov)
 • preťaženia regálov alebo skladovania nevhodného tovaru/materiálu
 • správnosti ukladania a typu paliet pre daný typ regálu
 • porušenie samotných paliet
 • voľného pohybu okolo regálov, osvetlenia a starostlivosti