Revízie zdvíhacích zariadení

 • Domov Revízie zdvíhacích zariadení

Odborné prehliadky a skúšky(revízie) zdvíhacích zariadení Vám ponúkame v rozsahu oprávnenia našej spoločnosti v zmysle vyhl. 508/2009 Z.z.:

 • Aa -žeriav a zdvíhadlo s motorovým pohonom, napríklad elektrickým, hydraulickým, s nosnosťou nad 1 000 kg a žeriav a zdvíhadlo s ľudským pohonom nad 5 000 kg vrátane trvalej dráhy žeriavu a dočasnej dráhy žeriavu výložníkového typu,
 • Ab - pohyblivá pracovná plošina s motorovým pohonom a s výškou zdvihu nad 1,5 m,
 • Ac1 -výťah a zdvíhacia plošina, ktorá je trvalou súčasťou budovy a objektu, a to osobný a nákladný výťah s povolenou dopravou osôb,
 • Ac2 - výťah a zdvíhacia plošina, ktorá je trvalou súčasťou budovy a objektu, a to nákladný výťah s prístupom osôb do klietky,
 • Ac3 - výťah a zdvíhacia plošina, ktorá je trvalou súčasťou budovy a objektu, a to nákladný výťah so zakázanou prepravou osôb,
 • Ac4 - výťah a zdvíhacia plošina, ktorá je trvalou súčasťou budovy a objektu, a to zdvíhacia plošina s povolenou dopravou osôb a nákladu,
 • Ad1 - stavebný výťah na prepravu osôb a nákladu,
 • Ad2 - stavebný výťah nákladný s prístupom osôb na nosnú plošinu,
 • Ae - regálový zakladač so stanovišťom obsluhy na zakladači a jeho presuvňa,
 • Af - pohyblivé schody a chodníky,
 • Aj1 - pohyblivé javiskové zariadenie s motorovým pohonom v hornej javiskovej časti, napríklad javiskový ťah, požiarna a akustická opona, portálový most a portálová veža, osvetľovacia batéria, záves svietidiel a lustrov, projekčný rám,
 • Aj2 - pohyblivé javiskové zariadenie s motorovým pohonom v dolnej javiskovej časti, napríklad zdvíhací stôl, stôl orchestriska, javiskové prepadlisko,
 • Ba1 - žeriav a zdvíhadlo s motorovým pohonom s nosnosťou do 1 000 kg vrátane a s ľudským pohonom s nosnosťou od 1 000 kg do 5 000 kg vrátane,
 • Ba2 - vrátok s motorovým pohonom určený na zdvíhanie bremien,
 • Bb - zdvíhacie ústrojenstvo dopravného vozíka a nakladača s motorovým pohonom určené na zdvíhanie a prepravu bremena pomocou prostriedku na viazanie, zavesenie alebo uchopenie,
 • Bc2 - prídavné zdvíhacie príslušenstvo na zavesenie alebo uchopenie bremena, ktoré nie je trvalou súčasťou technického zariadenia zdvíhacieho skupiny A a skupiny B, a to zariadenie na zavesenie alebo uchopenie bremena, napríklad magnet, traverza, prísavkové zariadenie, kliešte, drapák, okrem prostriedkov uvedených v skupine C písm. a),
 • Bd1 - špeciálne zdvíhacie zariadenie s motorovým pohonom určené na zdvíhanie bremena, a to zdvíhacia rampa,
 • Bd2 - špeciálne zdvíhacie zariadenie s motorovým pohonom určené na zdvíhanie bremena, a to zdvíhacia plošina,
 • Bd3 - špeciálne zdvíhacie zariadenie s motorovým pohonom určené na zdvíhanie bremena, a to stabilné, mobilné a premiestniteľné servisné zdvíhacie zariadenie, ktoré je určené len na zdvíhanie vozidla,
 • Bd4 - špeciálne zdvíhacie zariadenie s motorovým pohonom určené na zdvíhanie bremena, a to zdvíhacie čelo určené na montáž na vozidlo alebo do vozidla, ktoré je určené na nakladanie alebo vykladanie nákladu,
 • Be - nákladný stavebný výťah bez prístupu osôb na nosnú plošinu,
 • Bf - zvislá posuvná brána s motorovým pohonom s výškou zdvihu nad 2,7 m,
 • Bg - regálový zakladač bez stanovišťa obsluhy na zakladači a jeho presuvňa okrem zariadenia, ktoré je súčasťou automatizovaných systémov na manipuláciu a skladovanie,
 • Bh - javiskové zariadenie s ľudským pohonom,
 • Bi - schodiskový výťah a zvislá zdvíhacia plošina určené na používanie osobou s obmedzenou schopnosťou pohybu.
Technické zariadenia skupiny C:
 • Ca - prostriedok na viazanie a zavesenie bremena, ktorý nie je trvalou súčasťou zdvíhacieho zariadenia, napríklad viazacie lano, reťaz, popruh, pás, hák, strmeň,
 • Cb - technické zariadenie zdvíhacie, ktoré je súčasťou pracovného prostriedku, napríklad technologickej linky, stroja alebo automatizovaného systému na manipuláciu a skladovanie,
 • Cc - technické zariadenie zdvíhacie zostavované jednorazovo, napríklad na montážne účely, na prepravu,
 • Cd - ostatné technické zariadenia zdvíhacie skupiny B s ľudským pohonom.