Služby

Ponúkame komplexné revízie zariadení

Naša spoločnosť vám už 30 rokov ponúka komplexné poradenstvo v oblasti vyhradených technických zariadení, a to výkonom odborných prehliadok/skúšok (revízií) vyhradených elektrických, plynových, tlakových a zdvíhacích zariadení.

O nás

Spoločnosť REVIT-NITRA, s.r.o.
História

Spoločnosť REVIT-NITRA, s.r.o., ktorá vznikla v roku 2006 z predchádzajúceho podniku (živnosť František Ščerba - Revit), systematicky rozširovala paletu svojich služieb. Dnes nám okrem iného možno pripísať expertízu v oblastiach bezpečnosti práce, požiarnej ochrany a komplexného riadenia nehnuteľností.

Ako pracujeme

Našou ambíciou je splniť predstavy každého klienta. Vďaka tomu je náš tím zložený z odborníkov, ktorí vkladajú dôraz na profesionalitu, kvalitu a excelentnosť v každej práci. S hrdosťou môžeme povedať, že máme približne 250 verných klientov z rôznych kútov Slovenska, ktorí nám dôverujú..

Komplexné revízie zariadení

Po dobu 30 rokov sa špecializujeme na poskytovanie komplexného poradenstva v oblasti vyhradených technických zariadení. Naša spoločnosť je známa svojimi odbornými prehliadkami a skúškami, čo zahŕňa revízie elektrických, plynových, tlakových a zdvíhacích zariadení. S našimi skúsenosťami a odborným know-how sme sa stali dôveryhodným partnerom pre našich klientov.

Kontrola bezpečnosti pri práci

Naším hlavným cieľom je zabezpečiť, aby váš podnik bol bezpečný nielen pre vás, ale aj pre všetkých vašich zamestnancov. Spolupracujeme s vami na dohľade nad bezpečnosťou práce vo vašej firme prostredníctvom komplexných služieb v oblasti bezpečnosti práce na pracovisku a požiarnej ochrany.

Naša spoločnosť je hlavným partnerom

Slovenského paralympijskeho výboru