Revízie kotlov a tlakových nádob

 • Domov Revízie kotlov a tlakových nádob

Odborné prehliadky a skúšky(revízie) tlakových zariadení Vám ponúkame v rozsahu oprávnenia našej spoločnosti v zmysle vyhl. 508/2009 Z.z.:

 • Aa1 - kotly parné I. trieda
 • Aa2 - kotly parné a kvapalinové II. trieda
 • Aa3 - kotly parné a kvapalinové III. trieda
 • Aa4 - kotly parné a kvapalinové IV. trieda
 • Ab1 - tlakové nádoby stabilné IV. trieda
 • Ab2 - tlakové nádoby stabilné III. trieda
 • Ad - tlakové nádoby hasiacich prístrojov
 • Ae - potrubné vedenia
 • Ba1 - kotly parné a kvapalinové V. trieda
 • Bb1 - tlakové nádoby stabilné II. trieda
 • Bb2 - tlakové nádoby stabilné I. trieda
 • Bd – tlakové nádoby hasiacich prístrojov
 • Be1 – potrubné vedenia
 • Be2 - potrubné vedenia
 • Bezpečnostné zariadenia:
 • Be1 - zabezpečujúce prekročeniu najvyššieho pretlaku
 • Be2 - zabezpečujúce sledovanie a dodržiavanie pracovnej teploty
 • Be3 - zabezpečujúce sledovanie úrovne hladiny
 • Be4 – zabezpečujúce automatickú prevádzku
výkon odborných prehliadok nízkotlakých kotolní v zmysle vyhl. 25/1984 Z.z.