Revízie spotrebičov

  • Domov Revízie spotrebičov

Služby a odborná pomoc v týchto oblastiach revízií a kontrol elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia v zmysle zákona NR SE č. 124/2006 Z.z. a vyhl. MPSVR č. 508/2009 Z.z. podľa STN 33 1600 a STN 33 1610

Cena za vykonanie revízie je závislá na celkovom počte elektrických spotrebičov na jednotlivých prevádzkach. V prípade väčšieho počtu spotrebičov a dlhodobej spolupráce je možná individuálna cenová kalkulácia
Počet spotrebičov Cena za 1 ks bez DPH
0 – 39 ks 5 Eur
40 – 99 ks 4,5 Eur
100 – 199 ks 4 Eur
200 a viac ks 3,5 Eur